Archive for November 8, 2011

Patriarch Gregorius III Laham verklaarde dat de terroristische aanslag op de Mariakerk in Bagdad van oktober 2010 „deel uitmaakte van een zionistische samenzwering tegen de islam.”

Israël heeft niet alleen te vrezen van de fundamentalistische islam. Ook vele christelijke leiders in het Midden-Oosten stellen het land, en de Joden, voortdurend verantwoordelijk voor de vaak benarde situatie van hun kerken.

Nog slechts weinig optimisten geloven dat de storm van politieke onrust en bloedvergieten die sinds enkele maanden door het Midden-Oosten raast, uiteindelijk zal resulteren in meer democratische en rechtvaardige rechtsstaten. Voor Israël lijken er nieuwe dreigingen aan de horizon te verschijnen. Volgens sommige deskundigen is de huidige situatie de bedreigendste voor de Joodse staat sinds de Zesdaagse Oorlog van 1967.

Meer nog dan Israël leven de oude christelijke gemeenschappen in de Arabische wereld in een toestand van existentiële onzekerheid en zelfs regelrechte angst. En het is de wind van de fundamentalistische islam die deze vrees aanwakkert.

Protocollen

(more…)