Vlaams Belang op de bres voor Israël

Posted: March 24, 2011 in European ultra right wing supporting Israel - Europees extreemrechts steunt Israël

Intro for not-Dutch speaking :

Wim Wienen, memmber of Flemish Parliament for the nationalist party of Vlaams Belang, asked a question at the minister of Equal Rights Pascal Smet. Wienen is not happy that in the University of Brussels (VUB) was held a meeting with pro-Palestinian speakers. The atmosphere was against Israel, Wienen is disappointed because nobody had forbid the meeting. How hypocrite can someone be when he is a member of a party that has not always access to the media ?

Vlaams (?) Volksvertegenwoordiger Wim Wienen (Vlaams Belang) stelde een vraag om uitleg aan minister voor Onderwijs en Gelijke Kansen, Pascal Smet. Dit naar aanleiding van de Israël-kritische lezing die vorige week plaatsvond aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij pleitte voor censuur. Hoe kruiperig kan men zijn om anderen de mond te willne snoeren, terwijl men zich op dat vlak zelf in een niet zo comfortabele rol bevindt. Hypocriet ?

De feiten. Op 16 maart jongstleden werd er door ‘The Platform of students against Israeli Apartheid’ een lezing georganiseerd in de lokalen van de VUB.

De sprekers waren de Ierse journalist David Cronin en de Brits-Palestijnse activist Azzam Tamimi.

De lezingen kaderden in een wereldwijde actie om Israël te boycotten en werd ondersteund door de Europse Unie van Arabische studenten die aan de vrijheidsbeweging Hezbollah gelieerd is. Wat de lezing zelf betreft, werd opgeroepen – soms openlijk, soms verdekt – tot de verwijdering van Israël.

Azzam Tamimi beweert dat zionisten in samenwerking met de nazi’s de holocaust op touw hebben gezet omdat zij een gedeeld belang hadden, namelijk de Joden uit West-Europa naar Israël drijven. Dit is een stelling die meerdere historici wordt verdedigt. Een tweede citaat is dat de Nakba, de verdrijving door de Joden van de Palestijnen, “minstens zo erg is als de “holocaust”®”. De Joden moeten worden verdreven uit Palestina zei hij. Zij hebben geen recht om daar te zijn want het Joodse volk is een mythe. Hij eindigde met het vrij strijdvaardige citaat: “Hun tijd zal wel nog komen.”

Men had kunnen verwachten dat de lezing deze inhoudelijke richting zou uitgaan vermits een van de sprekers gelieerd is aan de vrijheidsstrijders van Hamas die nog altijd pleiten voor de vernietiging van de staat Israël. Ook Rector Paul De Knop werd hiervan door verenigingen en studenten op de hoogte gebracht, maar liet de lezing toch plaatsvinden. Meer zelfs, de VUB heeft zelfs haar intranet ter beschikking gesteld om de lezing te promoten en zou zelfs een mail gestuurd hebben naar studenten om aan de activiteit deel te nemen.

Nochtans had de rector, en alleen de rector, dixit het antwoord van Minister van Binnenlandse zaken Annemie Turtelboom, kunnen ingrijpen om een dergelijke lezing niet toe te staan. Er zijn immers voldoende universiteiten die voor minder activiteiten op hun terreinen niet toestaan. De spreker Azzarn Tamimi is immers bij het coördinatieorgaan inzake dreigingsanalyse als aanhanger van Hamas. In zowel Duitsland en Groot-Brittannië zijn er gerechtelijke onderzoeken gestart vanwege zijn uitspraken en dat is bekend via open bronnen. De rector en de universitaire overheid had dus op voorhand kunnen weten wat de inhoud van de lezing zou zijn.

Wim Wienen stelde, na een inleiding die lijkt op bevenstaand stukje, maar dan met vele voor 100% pro-Israëlische opmerkingen,  volgende vragen :

Vandaar mijn vragen aan de minister:

– Is de minister van oordeel dat dergelijke lezingen, gelet op de voornoemde uitspraken, mogelijk moeten zijn aan Vlaamse universiteiten? Zo ja, waarom?
– Is de minister van oordeel een universitaire overheid zich beter dient te informeren over lezingen die doorgang vinden in de infrastructuur van de universiteit teneinde dergelijke zaken te vermijden? Bestaan er terzake regels? Zo ja, welke?
– Wat is de reden waarom de rector in dit geval niet heeft ingegrepen en integendeel, zijn instelling nog reclame heeft laten maken voor deze lezing?
– Heeft de rector in kwestie in dit geval een fout gemaakt en welke gevolgen zullen hieraan gegeven worden?
– Welke maatregelen acht de minister nodig om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden?

Wim Wienen
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s