Archive for January, 2011

Channel4 News – Wednesday 26 January 2011

Het risico bestaat dat de Israëlische overheid meeluistert wanneer onze politie telefoongesprekken van criminelen afluistert. Dat denkt Groen!-Kamerlid Stefaan Van Hecke. Het bedrijf Nice, dat de afsluisterapparatuur acht jaar geleden leverde en onderhoudt, zou nauwe banden hebben met de Israëlische veiligheidsdiensten en werd elders al genoemd in spionageschandalen, staat vandaag in de krant De Tijd.

Ook de Belgische inlichtingendiensten gaan binnenkort gebruikmaken van de afluisterapparatuur. Het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, geeft toe dat het bekommerd is over de beveiliging van het systeem, maar noemt geen namen.

“We stellen ons de vraag of het systeem voldoende beveiligd is en of er geen buitenlandse mogendheden toegang hebben tot de informatie die via de afluisterapparatuur wordt verzameld”, bevestigt voorzitter Guy Rapaille. “We hebben die bekommernis al overgemaakt aan onze begeleidingscommissie in de Senaat”.

Bron : hln.be

This video was censored on You Tube !

Tom Cruise speaks out over Israeli racism …

Somebody posted this video on You Tube with this comments :

“This video show how the jews treat the christians in israel, yes he is drink but it’s their truth; they hide it just for make the christian support them against palestinians, you can find many videos in youtube that show rabbis (not drink) insult christian tourists front of the police.”

How the Jews Treat Christians in Israel? Here you can find the comments on You Tube by a Jewish citizen of Israel. He wrote :

“In this video some christian tourists have been in israel. See how the zionist trait them, why the zionists live in the western and arabic countries as kings. When you go to israel they trait you with this method front of the police.

The zionists in israel have the right do every thing against people of other religion.

You must know that the police can’t arrest any jew when he beats or insults someone of other religion but the other will go to prison if he does this against a jew. I tell that because i’m israelian too and i was an ex-jew.

(more…)