Toespraak Filip Dewinter in Israël

Posted: December 10, 2010 in European ultra right wing supporting Israel - Europees extreemrechts steunt Israël

Nvdr, Filip Dewinter likt het achterste van de Israëlische terreurstaat. Hieronder zijn toespraak.

Speech of Filip Dewinter (Vlaams Belang) in Israël. Letter in Dutch. He licks the ass of the Israeli terror state.

————————————————

(Ashkelon)– Israël 4 – 9 december 2010

Dames en Heren,

Graag wil ik de heer Eliezer Cohen voorzitter van “The Israëlies” bedanken voor de uitnodiging om hier vandaag aanwezig te zijn.

Het is voor mij een grote eer om in Israël het woord te mogen voeren. Israël een staat die vanaf zijn ontstaan al noodgedwongen geconfronteerd werd met de vraag hoe het recht op veiligheid van iedere burger gegarandeerd kan worden.

Een staat die de dag na zijn onafhankelijkheid reeds werd aangevallen door zijn Arabische buren. Een staat die al te dikwijls alleen staat in zijn strijd voor vrijheid en democratie.

Israël een staat die tot op de dag van vandaag het voornaamste doelwit vormt van allerlei islamitische terroristische organisaties. Een staat waarvan zowat iedere moslimfundamentalist de vernietiging nastreeft. Die het ideologische mikpunt is van de afstammelingen van zij die met het zwaard vanaf de 7de eeuw  uitgestrekte gebieden onderwierpen, volkeren, culturen en talen vernietigden in de naam van Allah en zijn profeet Mohammed.

Israël leeft en bestaat op de frontlijn van de botsing der beschavingen (Clash of Civilisations). Het Israëlisch-Arabisch conflict belichaamt de strijd  tussen de Westerse beschaving en de radicale Islam. De strijd tussen zij die de vrijheid liefhebben en zij die de wereld willen onderwerpen aan de moslimtheocratie.

De raketten, mortieren, kogels en bommen die quasi dagelijks in naam van de Islam, Israël bedreigen, vertegenwoordigen het ware gelaat van een ideologie die ook Europa tracht te overheersen. Die ook mijn land tracht te islamiseren.

In Europa lijken de islamisten hun doel echter zonder slag of stoot en veel te vaak met collaboratie van de traditionele politiek te bereiken. In Europa kennen we de verdoken jihad. De jihad die sluipend onze democratie, vrijheden, waarden en normen, kortom onze manier van leven ondermijnd. De verborgen jihad die via de massa-immigratie en de immigratieinvasie  gevoed wordt. De verborgen  culturele jihad die ons de hoofddoeken en de boerka’s, het halalvoedsel en de sharia, de moskeeën en de minaretten opdringt. De massa-immigratie van moslims die de verwezenlijkingen van onze Westerse beschaving, de eigen cultuur, onze joods-christelijke cultuur, dreigt te verdringen.

De Libische dictator Muammar Khadaffi  zei op 10 april 2006 (Al Jazeera): “We hebben 50 miljoen moslims in Europa. Ze zijn het teken dat Allah de islam de macht wil geven over Europa – zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder verovering. De 50 miljoen moslims in Europa zullen Europa islamitisch maken binnen enkele decennia. Allah mobiliseert islamitisch Turkije om deel uit te maken van de EU. Dat betekent een bijkomende 50 miljoen moslims in Europa. Dan zullen er 100 miljoen moslims in Europa zijn”.

Wanneer we als Europeanen passief blijven, wanneer we blijven toegeven zal inderdaad de voorspelling van Khadaffi uitkomen en zal de Islam over Europa regeren.

In dit opzicht kunnen we veel leren van de moed en het doorzettingsvermogen van het Joodse volk, het volk van Israël. Een volk en natie die de droom van een eigen staat realiseerde. Een volk en een natie die reeds decennia de klappen opvangt die voor ons allen bestemd zijn.

De selectieve verontwaardiging ten opzichte van Israël, in o.a. een belangrijk deel van de Europese media stoot mij tegen de borst. Onder het mom van humanitaire hulp wordt al te dikwijls het terrorisme gesteund. Onder het mom van sympathie voor de ontvoogdingsstrijd van het Palestijnse volk wordt al te dikwijls de terreuroorlog tegen Israël ondersteund. Alhoewel ik als Vlaming voorstander ben van een vrije Palestijnse staat besef ik maar al te goed dat al te dikwijls het Palestijnse vrijheidsstreven misbruikt en gebruikt wordt om een radicale moslimfundamentalistische agenda in de praktijk te brengen.

Hamas en Hezbollah zijn geen vrijheidsbewegingen die opkomen voor de emancipatie van hun volk, maar fundamentalistische terreurorganisaties die nooit een legitieme gesprekspartner kunnen of mogen zijn van om het even welke internationale instantie of nationale regering. De staat Israël heeft het recht en de plicht om zijn grondgebied en zijn burgers te beschermen: het recht op wettige zelfverdediging.

Israël is de voorpost van onze Europese beschaving. Israël is een eiland van democratie en vrijheid. Israël voert de strijd die Europa niet durft te voeren, de strijd tegen de radicale fundamentalistische islam die geweld als legitiem middel beschouwd om onze en uw vrijheid te beknotten en aan banden te leggen.

Filip Dewinter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s