door David groissman (opiniestuk in de Volkskrant)

De krankzinnige aanval op het internationale hulpkonvooi toont hoe ver Israël is afgezakt
Geen enkele verklaring kan de misdaad die is begaan rechtvaardigen of vergoelijken en er is geen enkel excuus voor het stupide optreden van de regering en het leger. Israël stuurde geen soldaten om burgers in koelen bloede te doden. Integendeel, dat was het laatste wat het wilde. En toch is een kleine Turkse organisatie met fanatieke religieuze opvattingen en een grondige afkeer van Israël erin geslaagd Israël in de val te lokken. Juist omdat die organisatie wist hoe Israël zou reageren, wist hoe Israël is voorbestemd en gedwongen – als een marionet – te reageren zoals het heeft gereageerd.

Excessief
Hoe onzeker, in verwarring en paniekerig moet een land zijn om te handelen zoals Israël dat deed! Door een combinatie van excessief militair geweld en een fatale onderschatting van de heftigheid van de reacties van de mensen aan boord, doodde en verwondde het burgers en deed dat – als een bende piraten – buiten de territoriale wateren van Israël.

Het moge duidelijk zijn dat deze beoordeling geen instemming betekent met de motieven – open of verborgen, en vaak kwaadaardig – van sommige deelnemers aan de Gazavloot. Niet allen zijn vredelievende burgers, en de oproep van sommigen dat de staat Israël vernietigd moet worden, is misdadig. Maar dat is op dit moment niet relevant: zulke opvattingen verdienen, voor zover ik weet, niet de doodstraf.

Logisch
De Israëlische actie van maandag is slechts de logische voortzetting van de schandalige, aanhoudende afsluiting van Gaza die op haar beurt de voortzetting is van de tactloze en laatdunkende aanpak van de Israëlische regering.

Die is bereid om anderhalf miljoen onschuldige bewoners van de Gazastrook het leven zuur te maken om een gevangen soldaat vrij te krijgen, hoe kostbaar en geliefd deze ook moge zijn.
Die afsluiting is ook de logische consequentie van een onhandige en versteende politiek die op beslissende momenten bij gebrek aan beter steeds weer teruggrijpt op het gebruik van massaal en overdreven geweld, waar wijsheid, gevoeligheid en creatief denken gewenst zijn.

Op de een of andere manier lijken al deze rampen, die van maandag incluis, deel van een breder corrumperend proces dat Israël aantast.

De Israëlische actie van maandag is slechts de logische voortzetting van de schandalige, aanhoudende afsluiting van Gaza
Je krijgt de indruk dat het bezoedelde politieke systeem, dat zich angstig bewust is van de zooi die zijn wanbeleid in de loop der jaren heeft opgeleverd en dat wanhoopt aan de mogelijkheid de knoop die het heeft geschapen te ontwarren, steeds minder flexibel wordt als urgente en gecompliceerde uitdagingen zich aandienen.

En in dat proces verliest het de kwaliteiten die Israël en zijn leiders eens kenmerkten: frisheid, originaliteit en creativiteit.

Het afgrendelen van Gaza heeft gefaald. Dat doet het nu al vier jaar. Dat betekent dat het niet alleen immoreel is, maar ook onpraktisch. Sterker, we worden er uitgerekend op dit moment aan herinnerd dat het de zaak er alleen maar slechter op maakt en de vitale belangen van Israël schaadt.

Hamas
Er moet ferm worden opgetreden tegen de misdaden van de leiders van Hamas die de Israëlische soldaat Gilad Shalit vier jaar gevangen houden zonder dat het Rode Kruis hem ook maar een keer heeft kunnen bezoeken en die duizenden raketten afvuurden vanuit de Gazastrook op Israëlische steden en dorpen. Daarbij moet het scala aan legale middelen worden gebruikt waarover een soevereine staat beschikt. De voortdurende belegering van een burgerbevolking valt daar niet onder.

Ik zou graag geloven dat de shock van de dolzinnige daden van maandag zullen leiden tot een heroverweging van het hele idee van afgrendeling waardoor de Palestijnen van hun lijden worden verlost en Israël van deze morele smet wordt ontdaan. Maar onze ervaring in deze tragische regio leert dat we het omgekeerde zullen zien: mechanismen van gewelddadige vergelding en cycli van wraak en haat – maandag begon een nieuwe ronde – waarvan de omvang nog niet kan worden voorspeld.

Maar bovenal toont deze krankzinnige operatie hoe ver Israël is afgezakt. Het is niet nodig dit te benadrukken. Iedereen die het wil zien, begrijpt en voelt dat.
Nu al zie je pogingen om het natuurlijke en gerechtvaardige gevoel dat Israël schuldig is om te buigen in de schrille bewering dat de hele wereld er schuld aan heeft. Maar om met onze schaamte te leven, zal moeilijker blijken.

David Grossman is Israëlische schrijver

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s