Archive for June, 2010

door David groissman (opiniestuk in de Volkskrant)

De krankzinnige aanval op het internationale hulpkonvooi toont hoe ver Israël is afgezakt
Geen enkele verklaring kan de misdaad die is begaan rechtvaardigen of vergoelijken en er is geen enkel excuus voor het stupide optreden van de regering en het leger. Israël stuurde geen soldaten om burgers in koelen bloede te doden. Integendeel, dat was het laatste wat het wilde. En toch is een kleine Turkse organisatie met fanatieke religieuze opvattingen en een grondige afkeer van Israël erin geslaagd Israël in de val te lokken. Juist omdat die organisatie wist hoe Israël zou reageren, wist hoe Israël is voorbestemd en gedwongen – als een marionet – te reageren zoals het heeft gereageerd.