Archive for March, 2007

Beringen – Op de gemeenteraad heeft het Vlaams Belang gepleit voor het plaatsen van een joods gedenkteken als eerherstel voor de manier waarop joodse jongeren op bezoek met stenen bekogeld werden, tijdens hun verblijf in Beringen.
“De joodse jongeren zijn daarna niet willen ingaan op de uitnodiging van het stadsbestuur”, verklaarde Lowie Tielens.

“Het programma dat de stad aanbood, leek trouwens meer op een toeristisch bezoek dan op een blijk van goedmaking voor het aangerichte leed. Vandaar dat ze dat bezoek afgezegd hebben. Beringen blijft de joodse pers halen op een negatieve manier. Volgens joodse zegslieden kan alleen een openbare plechtigheid gelden als eerherstel, bijvoorbeeld de inhuldiging van een gedenkteken dat verwijst naar 1941, toen 199 joden ondergebacht werden in het gebouw dat nu als logementshuis De Kompel ingericht is. Laat de naam Beringen niet langer een schandvlek zijn bij de joden.”

Tegenover het koningshuis is de houding van het Vlaams Belang dan weer flink wat minder fijnbesnaard. Bert Schoofs drong erop aan om de staatsieportretten van het koningspaar uit het stadhuis te verwijderen.

De meerderheid veegde beide oppositievoorstellen terecht van tafel.